About Tina

Artist Statement

Som billedkunstner arbejder jeg med skulptur, installation, stedsrelaterede projekter og social art.

Mine værker tager ofte deres begyndelse med observationer af landskaber. Her indsamler jeg materialer, tager dem med til mit værksted, hvor jeg sorterer og kategoriserer. Nogle materialer indgår som råmateriale i mine værker, andre fungerer som støbeforme eller inspirerer mig til formgivning i andre materialer.

Halvt formuldet træ fra skovbunden udvælges, kategoriseres og males. Visne majsplanter graves op og støbes i bronze. Skifferbjerge bliver afsæt for organiske lagdelte former i stentøj og uld. Bark skrælles af et råddent træ og indersiden danner form for støbninger i fiberbeton.

Materialer fra sten, planter og træer vidner om komplekse liv og processer. I materialernes overflader, tilstande og former er der indlejrede konkrete og abstrakte fortællinger om sammenhænge mellem livsformer og livsvilkår. I taktile eksperimenter bearbejder jeg materialerne, tilføjer andre materialer og skaber nye former i en bestræbelse på at udvide fortællingerne om sammenhænge.

Jeg er optaget af relationer; relationer mellem mennesker, relationer mellem mennesker og systemer og relationer mellem menneske og natur. Hvad gør relationerne ved os? Mit afsæt er en humanistisk og til dels spirituel tilgang til menneskets liv, dets dilemmaer og kompleksitet. Tilhørsforholdet er en tilbagevendende og central tematik.

Jeg udvikler ofte mange elementer til serier og sammenstiller dem i installationer. Med afsæt i elementernes forskelle, ligheder og mængder undersøger jeg, hvordan forbindelser mellem elementerne og deres relationer til rummet kan tage form, som abstrakte sanselige spørgsmål om relationer og tilhørsforhold.

I mine social art projekter udfolder jeg andre måder at undersøge relationer og tilhørsforholdets kompleksitet på. Et projekts hovedspørgsmål og tematiske omdrejningspunkt inspirerer mig til at sætte rammerne for projektets format og de kunstneriske handlinger, der skal realiserer projektet. Projekterne tager form som aktivistiske kunst happenings eller borgerinddragende projekter.

 

What has been written about me

Citat af Allerød Kunstforening i forbindelse med prisuddelingen ved deres 45-års Jubilæumsudstilling 
“Andenprisen går til Tina Kallehave for hendes to skulpturelle værker med titlerne, “Tvivlsomme erobringer I og II”. Her var dommerne mere uenige, og det er værkernes styrke. Det er værker, der deler vandene. De vil noget. De tør noget. De er konceptuelle. Og dog er de følsomme. De lægger sig et spændende sted mellem skulptur, billede, relief, installation, readymade og endog digt. Med noget på hjertet. Dette “noget” tager tid at gå på opdagelse i. Det er en narration om det sanselige, det følsomme, det pinlige, det seksuelle, det sensuelle. Følelser, der oftest blufærdigt bliver gemt væk bag de skjold af pli, vi har imellem hinanden. Her er det skrevet udenpå skjoldene. Med gevirerne afvæbnende pillet af og placeret som bøjende rygsøjle. At blotte det tvivlsomme er ikke en svaghed – men en styrke.”