Undergrund – Overgrund


Undergrund – Overgrund, St. Heddinge skulpturpark, St. Heddinge

Stedsspecifik skulptur

Undergrund – Overgrund
Koralsten og kalksten
H170 x B330 X D270 cm.

Undergrund – Overgrund er et stedsspecifikt værk skabt i forbindelse med Verdensarv Stevns Symposium 2018. Symposiets deltagere skulle på baggrund af et Open Call søge om at deltage med udførelsen af et værk, der tog afsæt i undergrundens materialer og stedets historie.

På Stevns er jordens øverste lag frugtbar muldjord fra den sidste istids aflejringer, men under overfladen gemmer sig det enorme klak- og kridtlag, man først med det blotte øje kan se, når man står ved Stevns Klint. Dette kalk- og kridtlag er en vigtig ressource for landbruget på Stevns, hvor det fungerer som et naturskabt og vedligeholdelsesfrit dræn, der bidrager til, at vandet føres væk og afgrøderne ikke drukner i perioder med meget regn.

Engrapgræs, rødsvingel, hvidkløver og strandsvingel. På Stevns spiller produktionen af græs- og havefrø en vigtig rolle ikke blot for landmændene men også for de mange ansatte i fx den globale frøvirksomhed DLF i St. Heddinge. Den geologiske historie har skabt et vigtigt grundvilkår for, at frøavlen er så vigtig på Stevns. Arbejdet med frøavl på Stevns har desuden stor betydning for, at Danmark står for 50% af frømarkedet i Europa og 25 % på verdensplan. Over hele verden bliver der spillet fodboldhold på græs af frø produceret i Danmark.

Overgrund – Undergrund er en stedsspecifik skulptur, der på symbolsk vis synliggør det direkte forhold mellem den vidtrækkende kalk- og kridundergrund og den over grunden synlige og betydningsfulde frøavl på Stevns.

 

Billeder fra processen. Tre ugers arbejde ved Stevns Fyrcenter